Achizitie de servicii socio-medicale acordate în Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabiltăți diagnosticați cu afecțiuni neuromotorii, ostearticulare și musculare

0
120